1. INLEIDING

Om je beter van dienst te zijn, hebben we je enkele gegevens gevraagd of verzamelen we deze via
onze website www.keptn.be.
Kept’n vastgoed is de handelsnaam van Bootsman Invest BV, Zeedijk 214 bus 12 te Blankenberge
Er wordt grote waarde gehecht aan de bescherming van je privacy en van je persoonsgegevens.
Bootsman Invest BV, gevestigd aan Zeedijk 214 bus 12, 8370 Blankenberge, België, is
verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. Op de website www.keptn.be is dit privacy beleid van toepassing. Door gebruik te
maken van deze website stem je in met dit privacy beleid. Indien je niet zou instemmen met dit
privacy beleid mag je geen gebruik maken van deze website.

2. CONTACTGEGEVENS:

Bootsman Invest BV
Zeedijk 214 bus 12,
8370 Blankenberge, België
+32 50 415 333
Info@keptn.be
Dhr. Frank Keppens is de functionaris Gegevensbescherming van Bootsman Invest BV. Hij is te
bereiken via info@keptn.be.

3. PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERZAMELEN

Bootsman Invest BV verzamelt via Kept’n Vastgoed ( www.keptn.be ) persoonsgegevens doordat je
gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verzamelen omdat je onze
websites bezoekt, omdat je klant bent of omdat je deze gegevens zelf actief verstrekt bijvoorbeeld
door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Gegevens over jouw surfgedrag
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app – Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op
via info@keptn.be, dan verwijderen wij deze informatie.

4. MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ
PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Bootsman Invest BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
In het algemeen om je beter van dienst te zijn en om te voldoen aan je wensen.
In het bijzonder om:
– het kunnen verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– goederen en diensten bij je af te leveren
– jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– persoonsgegevens te verwerken indien wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij
nodig hebben voor de belastingaangifte.
Dit alles heeft enkel als doel je op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen, interessante
informatie, informatie over woningen, streken, buitenkansen, acties en andere informatie waarvan
we denken dat deze jou interesseren daar je dit in het verleden te kennen hebt gegeven aan de hand
van de door u verschafte informatie.
Geautomatiseerde besluitvorming
Bootsman Invest BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een
medewerker van Bootsman Invest BV) tussen zit

5. HOELANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Bootsman Invest BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. We houden er wel rekening mee dat voor het
kopen van een woning, een vakantieverblijf of een tweede woning een lange termijnrelatie dient
opgebouwd te worden zodat we uw gegevens langere tijd bijhouden. Indien u niet meer van onze
diensten gebruik wilt maken volstaat een mailtje naar info@keptn.be waarin u vraagt om uw
gegevens te verwijderen.

6. BESCHERMING VAN JOUW PRIVACY.

Bootsman Invest BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
administratieve en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien jij het idee hebt dat jouw
gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
onze klantenservice of via info@keptn.be
Bootsman Invest BV deelt enkel deze gegevens met vennootschappen van dezelfde zaakvoerder
Frank Keppens. In casu is dit enkel Keppek bvba. Er worden geen persoonsgegevens met derden
gedeeld. Indien we persoonlijke gegevens ontvangen via derden bvb. via sociale media (Facebook,
Google, Instagram, Twitter,…verschaffen we hen geen rechten om deze gegevens te gebruiken.
Er kunnen externe links op onze websites voorkomen. We kunnen niet instaan voor de inhoud van
door de hyperlinks verbonden websites en zijn niet meer verantwoordelijk voor de bescherming van
je privacy en jouw gegevens van zodra je niet meer op onze website bent. De door u gegeven
informatie op andere websites valt niet onder onze bescherming of verantwoordelijkheid.

7. COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Bootsman Invest BV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je
computer, tablet of smartphone. Bootsman Invest BV gebruikt cookies met een puur technische
functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw
voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te
laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag
bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer
opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je
browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders
en/of de sociale media-bedrijven. Dit zijn bvb. Google Analytics, Facebook die je websitebezoek
meten en volgen.

8. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb
je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te
maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bootsman Invest BV en heb je het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de
persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door
jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van
jouw persoonsgegevens sturen naar info@keptn.be. Gebruik daartoe het bij ons geregistreerde emailadres of toon aan dat dit verzoek wel degelijk van jou komt zodat u gegevens niet ten onrechte
verwijderd worden.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.
Contacteer ons ook direct wanneer u opmerkingen, vragen hebt of inbreuken vaststelt. We doen
onmiddellijk het nodige.
Bijkomende informatie of meldingen kan je ook vinden bij https://www.privacycommission.be/nl.

9. WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACY BELEID.

Dit privacy beleid kan aangepast worden of een up-date krijgen. Gelieve deze regelmatig door te
nemen zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.
Dank bij voorbaat en we blijven tot uw dienst.